Lektor/ka uměleckého kurzu

Lektorka kresby a malby

 

Jaký by měl být lektor?

Ten, kdo se mnou bude spolupracovat na kurzech jako lektor, by měl být člověk, který dobře zvládá techniku kreslení, malování, fotografování nebo "toho svého" uměleckého oboru :-).

Lektor by měl studenty umět zaujmout, ale zároveň by měl být trpělivý, pokud se někomu nebude dařit nebo nebude výkladu rozumět.

Nepožaduji, aby lektor byl profesionálním umělcem ani pedagogem, ale měl by mít výše popsané vlastnosti a schopnosti. 

S každým lektorem proberu strukturu toho, jak bude kurz probíhat a jakým způsobem zlepšovat dovednosti studentů, a zbytek je na jeho kreativitě a osobnosti.

Jaká je moje představa spolupráce?

Jednalo by se o spolupráci na dohodu o provedení práce nebo může být na základě fakturace, pokud máte živnostenský list.

Kurzy budou probíhat v Kutné Hoře, kde budeme mít základnu, a v okolí (dle domluvy). 

Kurzy plánuji pravidelné - dopolední i odpolední, víkendové jednodenní workshopy nebo dvoudenní kurzy a letní týdenní školy. Budeme také moci malovat nebo kreslit v plenéru.

Jak velká bude skupinka účastníků?

Skupinka účastníků se bude skládat z maximálně 6 osob, aby se mohl lektor každému individuálně věnovat.

Jaká je další možnost spolupráce?

Na webových stránkách mám také blog, ve kterém bych chtěla publikovat krátké články, postřehy a tipy z oblasti umění nebo i ze života, pokud to bude mít nějakou souvislost s uměním nebo to bude jinak zajímavé. V této oblasti bych uvítala externí spolupráci a můžete být přispěvatelem do našeho společného blogu – u článku bude samozřejmě uvedeno jméno autora.

Jaká je odměna za práci?

Bližší info mailem.

Co máte udělat, pokud máte o práci zájem?

Neváhejte a napište mi mail, ve kterém uvedete něco o sobě, o své práci, jaké máte zkušenosti a proč si myslíte, že se na pozici lektora hodíte. Pošlete mi také, prosím, ukázky svých prací.

A pokud o práci nemám zájem nebo se na ni nehodím?

V tom případě prosím pošlete odkaz na tuto stránku dál někomu, kdo je šikovný a měl by o spolupráci zájem. I za to vám moc děkuji :-).

Moc se těším na vaše odpovědi a na spolupráci.

736 210 012

karin@umelecke-kurzy.cz